Dịch vụ Viettel NBC

Nhà cung cấp dịch vụ di động, internet, truyền hình và giải pháp CNTT

DỊCH VỤ DI ĐỘNG

INTERNET – TRUYỀN HÌNH

CHUYỂN MẠNG GIỮ SỐ

TRẢ SAU VIETTEL

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Viettel CA – Dịch vụ chứng thực số

Dịch vụ chứng thực số (CTS) Viettel-CA là dịch vụ cung cấp chứng thư số để khách hàng là cá nhân hay doanh nghiệp có thể sử dụng để giao dịch điện tử.

SInvoice – Hóa đơn điện tử

Dịch vụ hóa đơn điện tử SInvoice của Viettel cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn trên nền điện tử cho doanh nghiệp. Hóa đơn được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ…

vWifi – Viettel Cloud Wifi Marketing

vWifi là dịch vụ Wifi Marketing được triển khai trên nền Cloud, giúp cho doanh nghiệp có thể truyền tải các nội dung quảng cáo, các tương tác tới trực tiếp người dùng thông qua hạ tầng Wifi.

VOFFICE – Văn phòng điện tử thông minh

VOFFICE là hệ quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp điện tử dành cho các khách hàng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng trên đa nền tảng (Website, Smartphone, Tablet, Ipad) với mục tiêu tin họ

DỊCH VỤ DI ĐỘNG

INTERNET - TRUYỀN HÌNH

NET1PLUS – 30Mbps

– Áp dụng tại Ngoại thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

– Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình, sử dụng đồng thời 1-5 thiết bị

– Trang bị modem wifi; lắp đặt nhanh chóng, hỗ trợ 24/7

NET2PLUS – 40Mbps

– Áp dụng tại Ngoại thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

– Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình, sử dụng đồng thời 1-5 thiết bị

– Trang bị modem wifi; lắp đặt nhanh chóng, hỗ trợ 24/7

NET3PLUS – 55Mbps

– Áp dụng tại Ngoại thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

– Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình, sử dụng đồng thời 5-10 thiết bị

– Trang bị modem wifi; lắp đặt nhanh chóng, hỗ trợ 24/7

NET4PLUS – 70Mbps

– Áp dụng tại Ngoại thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

– Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình, sử dụng đồng thời 10-20 thiết bị

– Trang bị modem wifi; lắp đặt nhanh chóng, hỗ trợ 24/7

NET5PLUS – 150Mbps

– Áp dụng tại Ngoại thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

– Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình, sử dụng đồng thời 10-20 thiết bị

– Trang bị modem wifi; lắp đặt nhanh chóng, hỗ trợ 24/7

TIN TỨC SỰ KIỆN