Viettel CA – Dịch vụ chứng thực số

Dịch vụ chứng thực số (CTS) Viettel-CA là dịch vụ cung cấp chứng thư số để khách hàng là cá nhân hay doanh nghiệp có thể sử dụng để giao dịch điện tử.

Sử dụng trong dịch vụ hành chính công điện tử như kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, đấu thấu trực tuyến, kê khai bảo hiểm xã hội điện tử, nộp thuế điện tử

Sử dụng trong các giao dịch điện tử khác như email, giao dịch chứng khoán, ngân hàng điện tử, ký hợp đồng văn bản, thanh toán trực tuyến.

Viettel là nhà cung cấp đầu tiên triển khai giải pháp chứng thực chữ ký số trên SIM, tận dụng thế mạnh về mạng viễn thông lớn nhất và sản xuất thiết bị.

Kênh bán hàng trực tiếp rộng khắp tới từng cửa hàng trên 63 chi nhánh

Giá bán tốt nhất trên thị trường (thấp hơn đối thủ 5-10%)

Quy trình cấp phát CTS nhanh nhất (trong vòng 24h)

Viettel-CA được bán combo với các sản phẩm dịch vụ sẵn có của Viettel: SMS, Data, ADSL, FTTH, PSTN và VTAX …

Bảng giá

Giá cước Viettel CA

Gói 1 năm

1.045.000 đ

Giá CTS: 495.000 đ

Giá thiết bị: 550.000 đ

Thời gian sử dụng: 12 tháng

Gói 2 năm

1.391.500 đ

Giá CTS: 841.500 đ

Giá thiết bị: 550.000 đ

Thời gian sử dụng: 24 tháng

Gói 3 năm

1.573.000 đ

Giá CTS: 1.188.000 đ

Giá thiết bị: 385.000 đ

Thời gian sử dụng: 36 tháng

Đăng ký sản phẩm

Gia hạn

Gói 1 năm

495.000 đ

Thời gian sử dụng: 12 tháng

Gói 2 năm

841.500 đ

Thời gian sử dụng: 24 tháng

Gói 3 năm

1.188.000 đ

Thời gian sử dụng: 36 tháng

Đăng ký sản phẩm

Hòa mạng mới

CA-PRO1

1.826.000 đ

Giá CTS: 1.276.000đ

Giá thiết bị: 550.000đ

Thời gian sử dụng: 12 tháng

CA-PRO2

2.741.000 đ

Giá CTS: 2.191.000đ

Giá thiết bị: 550.000đ

Thời gian sử dụng: 24 tháng

CA-PRO3

3.109.000 đ

Giá CTS: 3.109.000đ

Thiết bị đã bao gồm trong gói cước

Thời gian sử dụng: 36 tháng

Đăng ký sản phẩm

Gia hạn

CA-PRO1

1.276.000 đ

Thời gian sử dụng: 12 tháng

CA-PRO2

2.191.000 đ

Thời gian sử dụng: 24 tháng

CA-PRO3

2.909.000 đ

Thời gian sử dụng: 36 tháng

Đăng ký sản phẩm

Hòa mạng mới

Gói 1 năm

 Giá CTS:

399.000 đ

Thời gian sử dụng: 12 tháng

Gói 2 năm

 Giá CTS:

699.000 đ

Thời gian sử dụng: 24 tháng

Gói 3 năm

 Giá CTS:

999.000 đ

Thời gian sử dụng: 36 tháng

Đăng ký sản phẩm

Gia hạn

Gói 1 năm

Giá CTS:

359.000 đ

Thời gian sử dụng: 12 tháng

Gói 2 năm

Giá CTS:

629.000 đ

Thời gian sử dụng: 24 tháng

Gói 3 năm

Giá CTS:

899.000 đ

Thời gian sử dụng: 36 tháng

Đăng ký sản phẩm

Hòa mạng mới

Gói 1 năm

 Giá CTS:

599.000 đ

Thời gian sử dụng: 12 tháng

Gói 2 năm

 Giá CTS:

1.099.000 đ

Thời gian sử dụng: 24 tháng

Gói 3 năm

 Giá CTS:

1.599.000 đ

Thời gian sử dụng: 36 tháng

Đăng ký sản phẩm

Gia hạn

Gói 1 năm

Giá CTS:

539.000 đ

Thời gian sử dụng: 12 tháng

Gói 2 năm

Giá CTS:

989.000 đ

Thời gian sử dụng: 24 tháng

Gói 3 năm

Giá CTS:

1.439.000 đ

Thời gian sử dụng: 36 tháng

Đăng ký sản phẩm

Đăng ký sử dụng sản phẩm-dịch vụ